023 8821673
Đặt Ngay

Contact

Arís Café & Wine Bar,
Asna Square,
Clonakilty,
Co. Cork,
P85 KR50
 
 
 

Send us a message

We would love to hear from you about how we can making your time at Arís more enjoyable. All comments, compliments or complaints are most welcome. Also, if you would like to book the upstairs for an upcoming event, please let us know via phone or with the form below. Thank you!
* cho biết trường bắt buộc

Liên Hệ

Địa chỉ

Arís Café & Wine Bar,
Asna Square,
Clonakilty,
Co. Cork,
P85 KR50

Điện Thoại

023 8821673

Email

info@ariscafe.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

023 8821673

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách